امیرعبدالعزیز بن ماجد بر ابراز" شعار مدینه مرکز و پایتخت فرهنگ اسلامی" تأکید کردند- روزنامه ریاض

تاريخ النشر : چهارشنبه 23 آوريل 1434 عدد التعليقات : 0 الزيارات : 1987

مدینه ی منوره سالم احمدی

والا حضرت عبد العزیز بن ماجد بن عبد العزیز امیر منطقه ی مدینه ی منوره رییس انجمن عالی فعالیت مدینه ی منوره پایتخت و مرکز فرهنگ اسلامی در سال 2013م بر اهمیت ابراز شعار مناسبت مدینه منوره پایتخت فرهنگ و تمدن اسلامی در سال 2013 م که قبلا به شکل رسمی تصویب شده است به تمامی ادارات حکومتی منطقه و استانها و مراکز آنها و بخش های محلی یا غیر دولتی تأکید کرد، و این هم در چهارچوب زمینه سازی های انجام شده برای مناسبت، و به قصد ابراز مجمع فرهنگی به بهترین شکل از خلال فعالیتها  و برنامه هایی که به این مناسبت فرهنگی بزرگ  بر پا خواهد شد، و علاقه و رغبت والا حضرت در اظهار این رخداد آنگونه که شایسته ی و درخور آن است و ایشان از طریق تعمیم و همگانی سازی این مفهوم برای تمامی بخش های رسمی منطقه تشویق کردند که شعار مناسبت رسمی در تمامی مطبوعات رسمی و نشریات علمی و دینی و فرهنگی و ادبی و فکری که همزمان با موعد و زمان برگزاری مراسم است و همچنین رسانه ای کردن آن در تلویزیون و خبرگزاری روزنامه ها و سایت های الکترونی و وسایل مختلف و دیگر رسانه های گروهی ، از ابتدای ماه محرم سال1434هـ  ابراز و تأکید شود، و ایشان تأکید کردند که تمام افراد و مؤسسات اهمیت شایسته ای به این امر بدهند.

الاسم

 

البريد الالكتروني

   

التعليق