مشارکت دبیر کل در اجتماع هماهنگی واقع در مقر سازمان یا منظمه ی ایسیسکو در شهر رباط 11/7/2012

تاريخ النشر : چهارشنبه 23 آوريل 1434 عدد التعليقات : 0 الزيارات : 1858

گردهمایی اول کمیته مشارکین مسائل متعلق به مراسم مدینه ی منوره پایتخت فرهنگ و تمدن اسلامی در سال 2013م در مقر دایمی اسیسکو در رباط روز چهار شنبه یازدهم ماه جولاى 2013م برگزار شد.

و در این گردهمایی هیأتی از عربستان سعودی شرکت داشتند که شامل افراد زیر بود: استاد بزرگوار فیصل بن عبد الرحمن بن معمر مشاور خادم حرمین شریفین سردبیر مرکز ملک عبدالله در گفتگو میان پیروان ادیان، جناب آقای دکتر ناصر بن صالح حجیلان وکیل وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی در امور فرهنگی، و دکتور صلاح بن عبدالعزیزسلامه معاون مدیر کل در مراسم های مدینه ی منوره پایتخت فرهنگ اسلامی و تعدادی از مسئولین وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی و وزارت خارجه در عربستان سعودی، و همچنین از ایسیسکو گروهی به ریاست جناب آقای دکتور عبدالعزیز بن عثمان تویجری مدیرکل سازمان ایسیسکو شرکت داشتند.  

این اجتماع با سخنرانی جناب آقای دکتر عبد العزیز تویجری مدیر کل سازمان ایسیسکو کار خود را آغاز کرد، وی در این سخنرانی به افراد شرکت کننده و حاضر در اجتماع خوشامد گفت، وبه اهمیت این اجتماع تاکید کرد، وخاطر نشان شد که ایسیسکو هر آنچه را که لازم بداند در راه موفقیت بزرگداشت در مدینه ی منوره که درعالم اسلامی از جایگاه ویژه ای بر خوردار است، انجام خواهد داد.

و تلاش پادشاهی عربستان سعودی در کمک به فعالیت های اسلامی و نشر رسالت اسلامی و خدمت به فعالیت های اسلامی را ستود، و تاکید کرد که بر تعاون و یکپارچگی تلاش ها در موفقیت این مناسبت اطمینان دارد به نحوی که شایسته و لایق مکانت و جایگاه مدینه ی منوره و پادشاهی عربستان سعودی در عالم اسلامی باشد. 

و بعد از آن استاد فیصل بن معمر مدیر کل مرکز بین المللی ملک عبدالله درگفتگوی میان پیروان ادیان و فرهنگ ها از سازمان تشکر کردند و به اهمیت این مراسم ها به سبب جایگاه ویژه ی مدینه ی در عربستان سعودی و عالم اسلامی اشاره نمودند. و تمامی مؤسسات فرهنگی عربستان سعودی را دعوت به اهتمام به این بزرگداشت ها در تمامی مجال ها و عرصه ها کردند به گونه ای که به شکلی لایق مکانت مدینه ی منوره برگزار گردد.

و تاکید کردند که کتابخانه ی ملک عبدالعزیز تمامی تلاش خود را سال آینده برای برگزاری این مراسم  به کار خواهد برد، و همچنین مرکز بین المللی ملک عبدالله درگفتگوی میان ادیان در فعالیت های پایتخت شرکت خواهند کرد و این مرکز آمادگی دارد تا همکاری و تعاون خود را به صورت شخصی یا رسمی برای خدمت در فعالیت مدینه مرکز فرهنگ و تمدن به کار برد، و پیشنهادی را در مورد مشارکت مرکز در این فعالیتها ارائه خواهد داد.  

سپس سرپرست وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی دکتر ناصرحجیلان سلام دکتر عبدالعزیز بن محی الدین خوجه وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی را رسانید، و متذکر شد که این وزارت تمامی تلاش و قوای خود را برای موفقیت این فعالیات به کار خواهد برد، و بین طرحها و برنامه های پیشنهادی،  هماهنگی و انسجام وجود دارد اما نیاز مند به بحث و گفتگو به خصوص در زمینه ی اماکن است. و وزارت برای هماهنگی با سازمان ایسیسکو جهت موفقیت برگزاری این مراسم، برنامه ها و طرحهایی را وضع خواهد کرد و تاکید کرد که در این رابطه ضرورت دارد نشستهایی جهت هماهنگی و انسجام انجام شود.

سپس استاد یوسف بن محمد ضبیعی نماینده ی وزارت خارجه بر ضرورت ارسال اسامی مشارکین در فعالیتها از خارج عربستان سعودی به وزارت تاکید کرد تا وقت کافی برای ارسال آنها به سفارتها واطمینان ازآنها وجود داشته باشد و در نهایت روادید مورد نیاز صادر شوند. 

سپس جناب دکتر صلاح بن عبدالعزیز سلامه معاون مدیر کل مراسم بزرگداشت، سپاس گزارى وقدر دانى را به مدیر کل سازمان به علت حسن استقبال اعلام نمود و سلام والا حضرت عبدالعزیز بن ماجد بن عبدالعزیز امیر منطقه ی مدینه ی منوره و رییس کمیته ی عالی مراسم بزرگداشت را به تمامی مشارکین رسانید. سپس طرح کاملی از چهارچوب آماده سازی و زمینه سازی برای مناسبت اختیار مدینه ی منوره بعنوان مرکز و پایتخت فرهنگ اسلامی، با ذکر مقدمه ای در مورد بعضی ازاهداف عام و خاص مناسبت سپس نشان دادن مراحل عملی که بوسیله ی جامعه ی اسلامی که مدیر کلی مراسم ها را برعهده داشت صورت گرفت، سپس موافقت والا حضرت امیر سلمان بن عبدالعزیز رییس مجلس نظارت مرکز بحوث و پژوهشهای مدینه ی منوره براساس آنچه بوسیله ی والا حضرت عبدالعزیز بن ماجد امیر منطقه ی مدینه ی منوره و رییس کمیته ی عالی مراسم پیشنهاد شده بود اعلام شد مبنی بر اینکه مرکز بحوث و پژوهشهای مدینه ی منوره و مدیر کل آن تنظیم و ترتیب اعمال و کارهای مراسم را انجام دهند، و به این ترتیب مرکز برای تشکیل کمیته وانجمن ها و آماده سازی مراسم اقدام می کند، همچنین مهمترین انجمن ها و بعضی از فعالیت ها و عملکرد هایشان و جهات مشارک در آن تعین گردید.

و در نهایت از همکاری با سازمان ایسیسکو در اجرای فعالیت ها و برنامه های مراسم بزرگداشت و استفاده از تجارب آنان استقبال شد، و اینکه تمامی پیشنهادات و توصیه ها ی این اجتماع به اطلاع اعلی حضرت امیر عبدالعزیز بن ماجد بن عبدالعزیز امیر منطقه ی مدینه ی منوره و رییس کمیته ی عالی فعالیتهای مدینه پایتخت یا مرکز فرهنگ و تمدن اسلامی خواهد رسید، و به آنها اهمیت داده می شود.  

         سپس اعمال اجتماع مطابق برنامه آماده شده برای آن شروع شد به نحوی که بعضی از پیشنهادهای متعلق به آماده سازی مراسم بزرگداشت مدینه ی منوره مرکز فرهنگ و تمدن اسلامی مورد مناقشه و بحث و گفتگو قرار گرفت، و از جمله مهمترین این موضوعات :

 1. لیستی از فعالیتهای پیشنهادی جهت اجرا در محدوده و چهارچوب مشارکت ایسیسکو در بزرگداشت مدینه ی منوره مرکز فرهنگ و تمدن  اسلامی در سال 2013 م ارائه شد. و تفاصیل و جزئیات بیشتری ازاین فعالیتها درخواست شد تا به اطلاع والا حضرت
 2. عبد العزیز بن ماجد بن عبد العزیز برسد تا ایشان رأی و نظر خود را درباره ی آنها بیان نمایند.
 3. ضرورت ابراز آثار تاریخی و باستانی در اثنای مراسم ، و همچنین تبیین تمام مؤسسه های علمی مدینه ی منوره، و جوانب روشن و درخشان تاریخ مدینه ی منوره به شکل عام و جوانب فرهنگی آن به شکل خاص پیشنهاد گردید.
 4. ضرورت وضع ذهنیت عمومی ازاهداف مراسم و مقاصد و نیت آن وموفقیتهای مطلوب امروزی از برنامه ها و فعالیتها، و عمل در راه مشخص نمودن وسایل لازم و موجه برای این مراسم .
 5. پیشنهادی از انجمن های دانشگاههای دنیای اسلام تقدیم گردید مبنی بررغبت وعلاقه ی آنها به مشارکت در این مراسم بزرگداشت از طریق برگزاری کنفرانس یا همایش در مدینه ی منوره.
 6. این پیشنهاد مطرح شد که پیام ورسالت میانه روی در اسلام وارزشهای گذشت و گفتگو و صلح درفعالیتهای مراسم اتخاذ گردد تا به این ترتیب شکل درست و صحیحی از فرهنگ اسلامی ارائه شود.
 7. دعوت از مدیر سازمان برای حضور در اجتماع اول انجمن عالی در مدینه ی منوره، و ایشان خوشحالی خود را از این دعوت ابراز نمودند و اظهار کردند نقش ما در سازمان تعیین دبیر کل می باشد و ما از این که در تمامی فعالیات و مناسبات همراه شما باشیم تردید نخواهیم کرد، وایسیسکو دراختیار شماست و تمامی تجربیات پایتختهای گذشته را دراختیار شما قرار می دهیم.
 8. پیشنهاد ایجاد کارگاهی با مشارکت خبرا و متخصصین برای وضع اهداف پروژه و پیام و رسالت محلی و اسلامی و عالمی آن.
 9. مرکز  بین المللی ملک عبدالله دارای طرح ممتازی برای مراسم می باشد که علاقمند هستند آن را در اختیار ما قرار دهند.
 10. پیشنهاد استفاده از نمایشگاه " مساجدی که سفر و زیارت آنجا مشروع است " که به وسیله ی وزارت تربیت و تعلیم در ترکیه برپا شد.
 11. کتابخانه ی ملک فهد دارای مجموعه ای از کتابها درباره ی مدینه ی منوره می باشد که در فعالیتهای مراسم مورد استفاده قرار می گیرند.
 12. مدیر سازمان متذکر شدند که ایسیسکو تمامی هزینه ی فعالیتها را برعهده می گیرد همچنان که سرپرست وزارت اطلاع رسانی نیز گفتند که این وزارت نیز تمامی هزینه ی برنامه ها و فعالیتهایی که وزارت در این مراسم بزرگداشت برگزار می کند را متحمل می شود.
 13. پیشنهادی از سوی سرپرست وزارت اطلاع رسانی مطرح شد مبنی بر ضرورت انضمام و پیوستن مدیر سازمان ایسیسکو دکتر عبدالعزیز بن عثمان تویجری، و دبیرکل مرکز ملک عبدالله در گفتگو میان ادیان دکتر فیصل بن عبدالرحمن بن معمر در عضویت انجمن عالی برای فعالیت .
 14. ایجاد هماهنگی با سازمان در مورد پیشنهاد اسامی شخصیت های حقوقی و تأثیر گذاری که گرایش ها و رویکردهای خاصی ندارند جهت دعوت آنها در مراسم .
 15. پیشنهاد نماینده ی وزارت خارجه مبنی بر اینکه از وزارت درخواست تعمیم و بخشنامه کردن شعار وبروشور مناسب در مورد این مراسم درسفارتها گردد تا آن را به شکل لایق در پایتخت دولت های اسلامی در مطبوعات و رسانه های گروهی قرار دهند.
 16. سازمان ایسیسکو درخواست کرد تا معلومات علمی و مناسبی را در مورد مدینه ی منوره در اختیار آنها قرار دهند تا در سایت الکترونی ایسیسکو قرار داده شود.
 17. این پیشنهاد مطرح شد که هر جهتی که علاقمند به شرکت در این مراسم می باشد هزینه ی فعالیتها و برنامه های خود را بپردازد.

کاندید شدن دکتر احمد سعید ولد اباه مدیر روابط خارجی در ایسیسکو تا رابط بین سازمان و دبیرکل باشد.

الاسم

 

البريد الالكتروني

   

التعليق