سازمان اسلامی، آموزشی، علمی و فرهنگی (آيسيسکو) مدينه منوره را مرکز و پايتخت فرهنگ و تمدن اسلامی در سال 2013 میلادی معرفی کرد، اين انتخاب به دليل برگزاری کنفرانس اسلامی هفتم وزرای فرهنگ در آنجا می باشد البته صرف نظر از جايگاه ويژه و خاصی که اين شهر در بين بقيه شهرهای دنيای اسلام دارد و آن را به سبب ويژگی های منحصر بفردی که دارد از قبيل مقصد زوار در مراسم حج و عمره از بقيه اماکن متمايز می سازد. دکتر صلاح الردادی مدير بخش وزارت فرهنگ و اظلاعات مدينه منوره خاطر نشان کرد که هيأت عالی برای انجام بعضی فعاليتها تشکيل شده است که فردا ( يکشنبه) اعلام خواهد شد.

     و در مصاحبه با روزنامه «الشرق الاوسط» اعلام کرد:« انتخاب مدينه به عنوان پايتخت فرهنگ و تمدن اسلامی به دنبال گردهمايی وزرای فرهنگ واطلاعات دولتهای اسلامی از دو سال قبل مطرح شد»، و اشاره کرد که فردا گردهمايی با حضور امير منطقه مدينه منوره ، و دکتور عبدالعزيز خوجه وزير فرهنگ و اعلام برای بحث پيرامون اين موضوع برگزار خواهد شد.

     همچنين دکتور عبدالله عسيلان رييس انجمن ادبی مدينه، متذکر شد که انتخاب مدينه به عنوان پايتخت علم و فرهنگ اسلامی امر غريب و تعجب آوری نيست از همان زمان که پيامبر صل الله عليه وسلم عازم آنجا شد و مسجد خود را در آنجا بنا کرد مسجدی که قلوب مسلمانان و طالبان و جويندگان علم همواره در آرزو و تمنای آن می باشد.

     و اشاره کرد که مسجد نبوی دارای سابقه و تاريخ درخشانی در زمينه انتشار علم و معرفت می باشد به گونه ای که در طول تاريخ از نقاط مختلف جهان، طالبان علم در آنجا با علما ملاقات می کردند. علاوه بر اين، مدينه منوره دارای کتابخانه های غنی و سرشار از کتاب های نفيس و ارزشمند و دستخط های با ارزش می باشد.

     واضافه نمود: « مدينه منوره به داشتن مدارس مالامال و سرشار از علم و معرفت شهرت دارد و هر کس که کتاب " التحفه اللطيفه فی تاريخ المدينه المنوره " اثر سخاوی را مطالعه کند به حقيقت اين امر واقف خواهد شد».

     لازم به ذکر است که امير منطقه مدينه منوره، و وزير فرهنگ و اعلام فردا عصر نشستی خبری به منظور تبيين برنامه های مقدماتی و آمادگی های اوليه در مسير و راستای انتخاب مدينه منوره  بعنوان پايتخت فرهنگ و تمدن اسلامی، ودر کنار آن ميزبانی کنفرانس اسلامی هفتم وزرای فرهنگ دولتهای اسلامی، برگزار خواهند کرد.    

     برنامه های مراکز فرهنگ اسلامی که سازمان تربيت و علوم و فرهنگ اسلامی وظيفه اجرای آن را برعهده دارد، يکی از اسباب تعميق وحدت فرهنگ اسلامی، و وسيله و ابزار مناسبی برای برقراری اصول ثابت جهت همکاری ميان دولتهای عضو برای دوباره سازی عصری و امروزی تمدن عالم اسلامی محسوب می شود.

     و اين برنامه ها به صورت اتنخاب سالانه سه شهر اسلامی اصيل و قديمی وارزشمند از ميان تمام مناطق سه گانه اسلامی شامل عالم عربی و آفريقا و آسيا می باشد، به همراه تعيين مرکز وپايتختی که ميزبان کنفرانس اسلامی وزرای فرهنگ می باشد و هر دو سال يکبار برگزار می شود.   

     و در سال 2001 میلادی از جانب کنفرانس اسلامی سوم وزرای فرهنگ که در آن زمان در پايتخت قطر دوحه برگزار شد، به امضا رسيد، و در کنفرانس اسلامی چهارم وزرای فرهنگ در الجزاير در سال 2004 میلادی با آن موافقت شده و به تصويب رسيد.

     اهداف برنامه ها متضمن موارد زير است: انتشار فرهنگ اسلامی و تجديد محتوا و فحوای آن و شکوفا کردن و نيرو دادن به رسالت وپيام آن و جاودانه سازی شکوه و افتخارات فرهنگی و تمدن شهرهايی که به عنوان مراکز و پايتخت فرهنگ اسلامی انتخاب می شوند با در نظر گرفتن نقش آن در خدمت به فرهنگ و آداب و علوم و فنون و معارف اسلامی، و ارايه ی چهره حقيقی تمدن و فرهنگ اسلامی که صاحب گرايشهای انسانی است به دنيا، وعلاوه بر ايجاد وتقويت  گفتگو ميان فرهنگها و تمدن ها و انتشار ارزشهای همزيستی و تفاهم ميان ملتها. 

     در سال 2005 میلادی مکه مکرمه به عنوان پايتخت فرهنگ و تمدن اسلامی انتخاب شد، و در سال 2006 حلب از منطقه عربی و اصفهان از آسيا و تمبکتودر مالی جزو منطقه آفريقا اين لقب را پيدا کردند،

    همچنين در سال 2007 طرابلس در ليبی و فاس و تاشقند از منطقه آسيا و داکار از آفريقا، اين لقب را پيدا کردند، و در سال 2008 اسکندريه و لاهور و جيبوتی انتخاب شدند، و در سال 2009 قيروان و باکوی آذری و کوالالمبور مالزی و انجامينای چاد انتخاب گرديدند. و در سال 2010 شهر تريم در يمن و دوشنبه ی تاجيکستان و مورونی جزر قمر و در سال 2011 تلمسان الجزاير و نواکشوط در موريتانيا و جاکارتا دراندونزی و کوناکری در گينه انتخاب شدند.

     همچنين در سال2012 نجف از منطقه عربی و دکا ونيامی، و سال 2013 مدينه منوره، و سال 2014 شارقه، و سال 2015 نزوی در سلطنت عمان به عنوان پايتخت فرهنگ اسلامی انتخاب شده اند.