تماس با ما

تماس با دبيرکل مناست مدينه پايتخت فرهنگ و تمدن اسلامی

شماره های دبیرخانه پايتخت فرهنگ و تمدن اسلامی :

ت/ 048493146 – فاكس 048493147 - 202

يا از طريق پست الکترونيكی : info@madina2013.com

يا از طريق تماس با مرکز تحقيقات و مطالعات مدينه منوره :

أرقام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

ت/ 048270562 فاكس 048270547

مدينه منوره – پادشاهى عربستان سعودی

flickr facebook Youtube Twitter RSS googleplus

وب سایت برای تلفن های هوشمند :

نام

البريد الالكتروني

پیام